Ερωτηματολόγιο για Ανάπλαση Πλατείας Μακεδονίας 

Ερωτηματολόγιο για την Ανάπλαση της Πλατείας Μακεδονίας
1. Συμφωνείτε με την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση της Πλατείας Μακεδονίας;
2. Συμφωνείτε με τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και χώρων ανάπαυσης και κοινωνικοποίησης στην επιφάνεια της πλατείας;
3. Συμφωνείτε με τη διαμόρφωση χώρων στην πλατεία Μακεδονίας που είναι κατάλληλοι για εκθέσεις και εκδηλώσεις;
4. Συμφωνείτε στην αισθητική αναβάθμιση της Πλατείας (διαφορετικά επίπεδα βλάστησης, υψηλής ποιότητας υλικά κλπ);
5. Συμφωνείτε να τοποθετηθούν μόνιμα διαδραστικά παιχνίδια στο χώρο της πλατείας για παιδιά (επιτραπέζιο κουτσό, τρίλιζα, μουσικά όργανα κλπ);
6. Συμφωνείτε με τη δημιουργία ραμπών και διαβάσεων τυφλών
7. Συμφωνείτε να κλείνει η οδός Θεσσαλονίκης κάποιες ώρες για την ασφάλεια των παιδιών που επισκέπτονται την πλατεία (εξαιρούνται της απαγόρευσης, οι κάτοικοι της οδού);
8. Συμφωνείτε να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα των παρακείμενων επιχειρήσεων εστίασης πάνω στην πλατεία Μακεδονίας;
Φύλο
Ηλικία
Εκπαίδευση (συμπληρώστε το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει)
Κύρια Απασχόληση
Οικογενειακό Εισόδημα
Περιοχή Κατοικίας

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR). Υποβάλλοντας το ερωτηματολόγιο αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.