Ερωτηματολόγιο για το Πάρκο Μπαλάνας

Ερωτηματολόγιο για το Πάρκο Μπαλάνας
1. Συμφωνείτε με την αισθητική και λειτουργική σχεδίαση του Πάρκου Μπαλάνας;
2. Συμφωνείτε με τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και χώρων ανάπαυσης και συνάντησης στο Πάρκο Μπαλάνας;
3. Συμφωνείτε με τη διαμόρφωση χώρων στο Πάρκο Μπαλάνας που είναι κατάλληλοι για εκδηλώσεις;
4. Συμφωνείτε να τοποθετηθούν μόνιμα όργανα γυμναστικής (στατικά και μηχανικά) στο χώρο του Πάρκου;
5. Συμφωνείτε με τη δημιουργία ραμπών και διαβάσεων τυφλών;
6. Θα επιθυμούσατε να συνεχίσει ο Δήμος Παλλήνης να επιδιώκει την επίτευξη συνεργασίας με τον Δήμο Παιανίας για την αξιοποίηση της συνολικής έκτασης του Ο.Τ. 389 ή να προχωρήσει μόνος του τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του τμήματος του Ο.Τ. 389 που έχει στην ιδιοκτησία του;
Φύλο
Ηλικία
Εκπαίδευση (συμπληρώστε το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει)
Κύρια Απασχόληση
Οικογενειακό Εισόδημα
Περιοχή Κατοικίας

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR). Υποβάλλοντας το ερωτηματολόγιο αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.