ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ

Με το εν λόγω έργο, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται η συμβασιοποίησή του, θα πραγματοποιηθεί η ανάδειξη και συνολική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης(σύνολο Δήμου Παλλήνης), η οποία θα συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός δικτύου ποδηλατοδρόμου, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, κ.ά.

Η περιοχή παρέμβασης χωροθετείται σε όλη σχεδόν την έκταση του Δήμου Παλλήνης. Προτείνεται για ένα δίκτυο ποδηλάτου σε συλλεκτήριους δρόμους της περιοχής του Γέρακα (Κλεισθένους, Πίνδου, Λεωφόρο Γέρακα, Ξενοφώντα, Γαργηττού, Κεφαλληνίας, Αιτωλίας, Ευρυτανίας). Το δίκτυο αυτό των ποδηλατοδρόμων συμπληρώνεται από τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο που συνδέει το δημαρχείο με την οδό Γαργηττού στο ύψος του Κολυμβητηρίου και δημιουργείται ένα πλήρες δίκτυο που συνδέει τους προστατευμένους θύλακες ήπιας κυκλοφορίας με τους βασικούς πράσινους άξονες.

Ανάλογες διαχωρισμένες υποδομές προτείνεται να δημιουργηθούν από το κέντρο της Παλλήνης κατά μήκος της Νέας Λεονταρίου και της Εθνικής Αντιστάσεως, ώστε να συνδεθούν σημαντικοί πόλοι, όπως η Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και η Κάντζα με το κέντρο της Παλλήνης με ασφαλείς διαδρομές για τους ποδηλάτες. Για τη σύνδεση Ανθούσας με το σταθμό μετρό Παλλήνης και τη λεωφόρο Μαραθώνος δημιουργείται διαχωρισμένη υποδομή ποδηλάτου κατά μήκος της λεωφόρου Ανθούσας που συνδέει το ρέμα της Ανθούσας με τη λεωφόρο Μαραθώνος. Τέλος σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν οδούς με στενά γεωμετρικά χαρακτηριστικά γίνονται παρεμβάσεις σε ακτινικούς άξονες που τις συνδέουν με το κέντρο της Παλλήνης, ώστε να αποφορτιστούν από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, να μειωθούν οι ταχύτητες και να είναι δυνατή η ασφαλής συνύπαρξη ποδηλατών και ΙΧ. Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται διαδρομή προς Νέα Παλλήνη, Ντράφι μέσω της οδού Ελαιώνων και της οδού Αργιθέας, διαδρομή προς Κάτω Χαρβάτι μέσω των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κορίνθου, Πλατάνου και Δημ. Παναγέα. Τέλος, δημιουργείται διαδρομή προς Δασαρχείο Πεντέλης μέσω της οδού Αγίου Νεκταρίου.

Τα οδικά τμήματα για τα οποία προτείνονται παρεμβάσεις είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.

Σημειώνεται πως, σε όλα τα υπό μελέτη οδικά τμήματα, προβλέπεται η ενίσχυση της φύτευσης και του αστικού εξοπλισμού και η πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων.

Οι πινακίδες που θα προστεθούν στην περιοχή αφορούν στη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων, στον καθορισμό της περιοχής ως ήπιας κυκλοφορίας, σε πινακίδες για τη διαχείριση της στάθμευσης (οχημάτων, ποδηλάτων) και για τους πεζούς. Το είδος και το πλήθος αυτών θα καθοριστούν με την εκπόνηση των σχετικών μελετών.

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις των μελετών αναβαθμίζεται το σύνολο του Δήμου Παλλήνης.

Με την παρέμβαση επιτυγχάνεται:

  • η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
  • η δημιουργία ενός ενιαίου και ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμου
  • η άνετη, ασφαλής και απρόσκοπτη κίνηση και παραμονή πεζών και ΑΜΕΑ στις πυκνοδομημένες περιοχές
  • η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της μείωσης της ταχύτητας των οχημάτων και η αποφόρτιση από την κυκλοφορία των οχημάτων από τις πυκνοδομημένες περιοχές του Δήμου.

Γενικότερα, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που θέτουν ως αρχή του σχεδιασμού τον άνθρωπο/ πολίτη αντί του οχήματος:

  • θα αλλάξει ριζικά η εικόνα της εν λόγω περιοχής, με την ποιοτική/ αισθητική αναβάθμισή της και τη βελτίωση του μικροκλίματος και με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
  • θα επιτευχθεί ο στόχος του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ως προς τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών των ΟΤΑ, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της οικονομικής ζωής και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών.

Μελέτη Εφαρμογής


Σχετικά Αρχεία